Opplæringssenter i Uganda

MORiiA´s støttefond har blitt til et lite opplæringssenter i Uganda. De 5 kronene fra salg av hvert produkt fra bedriften vår Agnirom AS, har nå resultert i byggingen av et lite opplæringssenter i Ntungamo. Det er Annah Asiime som har kjøpt tomt og bygget hus med støtte fra fondet. Annah er 27 år, og Torunn har kjent henne siden 2017. Hun studerte da journalistikk på Mamita yrkesskole i Mbarara, Uganda. Hun var en aktiv elev som ble valgt til elevrådsleder og hun startet også en miljøverngruppe på skolen. På grunn av Covid ble skolene stengt i 2020, og ingen fikk avlegge eksamen eller fikk eksamenspapirer. Men den aktive Annah, brukte tiden til å lære å sy sandaler og startet en liten produksjon.

Annah er eldst av 6 søsken, faren har forlatt familien og moren er uten arbeid. Annah finansierer derfor også utdanning til 2 yngre søsken: broren som tar jordbruk på et polyteknisk institutt og lillesøster som går på barneskolen.

Annah har bodd i Ntungamo i et par år, og hun har tidligere fått hjelp av oss og venninne Solfrid Bø til å kjøpe seg maskin og utstyr for å lage sandaler. I et lite leid lokale har hun drevet sandalverkstedet Porunn Leather shoe company (U) i et par år sammen med kollega Agaba Dovino.

Hun har også fått jobb på en lokal radiostasjon, Radio West i Ntungamo. Men de kan ikke gi henne fast jobb, siden hun ikke har bachelor. Derfor ville Annah gjerne starte et opplæringssenter for ungdom som vil lære skinnarbeid og kreativ design. Hun har allerede hatt to unge jenter på opplæring.

Besøk av Anna's hus september_2023
Annah’s opplæringssenter, besøk i september 2023.

Prosessen

For et år siden tok hun kontakt med kommunen og banken i Ntungamo som rådet henne til å skaffe seg egne lokaler og registrere seg som en organisasjon som skal drive opplæring av unge. Som sagt så gjort: Porunn Initiative for “skilling youth and supporting communities in Economic enterprises aimed at increasing income and welfare of the members” ble registrert 6.12.2022. Med støtte fra myndighetene og Agnirom kjøpte hun tomt, og begynte å planlegge husbygging. Kommuneingeniøren har hjulpet med tegninger og budsjett.

Da Torunn var på besøk i mars i år viste Annah stolt frem tomta. I juni bestemte vi oss for å støtte husbyggingen, og i slutten av juni startet bygging. Første byggetrinn er nå ferdig: to rom; ett til verksted og opplæring, og ett mindre der Annah kan bo. Hun har nå også registrert senter for opplæring slik at de som følger kurs der, kan ta nasjonal eksamen i Lærarbeid og kreativ design. Men da etterspurte kommunen et sted for elevene å bo, så nå er byggetrinn 2 i gang, som skal være to rom: et for jenter, et for gutter til overnatting. Hun har snakket med rektor på skolen der broren går og han lar henne bruke elever på byggfag til å gjøre jobben. De startet arbeidet med byggetrinn 2 den 29.10.23.

Huset er nå tilkoblet strøm og det er satt opp vanntank for samling av regnvann fra tak.

Byggetrinn 2 i gang.

Annah og to arbeidere.

Vanntank på plass

Annah og anleggsklassen fra brorens polytekniske institutt.

Porunn Training Center Ntungamo

Når byggetrinn 2 er ferdig, er Annah klar til å ta imot elever til «Porunn Training Center Ntungamo», kanskje allerede fra februar 2024.